Talvivaara polisanmäldes igen

14.2.2014, 16:37 -

Enligt NTM-centralen har Talvivaara inte ansökt om miljötillst