Spillvärme från kalkugn ger värme till Köpingsborna

14.2.2014, 14:16 -

, invigdes Nordkalks fjärrvärmeanläggning officiellt av Köpings kommunalr