Fortsatt dystert för Sotkamo Silver

14.2.2014, 08:37 -

Sotkamo Silver redovisar ett resultat efter finansiella poster p