Stressitesti: Vesienhallinnan haasteet näkyvät

10.2.2014, 13:47 -

Lähetä palautetta toimittajalle Talvivaaran kipsisakka-altaiden lohkojen välistä patovallia korotettiin

Lähde: Stressitesti: Vesienhallinnan haasteet näkyvät