Kallis anser att Solidium inte behövs

10.2.2014, 05:52 -

Talvivaara och försäljningen av Spondaaktierna. Enligt Kallis beräkningar har

Lähde: Kallis anser att Solidium inte behövs