Förlusten skenar för Nordic Mines

6.2.2014, 07:17 -

Gruvbolaget Nordic Mines redovisar ett resultat efter skatt p