Talvivaara ei oleenää mahdollinen

5.2.2014, 06:28 -

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotoa koskevassa raportissaan Onnettomuustutkintakeskus (OTKES

Lähde: Talvivaara ei oleenää mahdollinen