Grönt ljus för Endomines i Finland

28.1.2014, 14:27 -

bearbetningskoncessioner som gruvbolaget Endomines ansökt om längs Karelska Guldlinjen i Ilomantsregionen i

Lähde: Grönt ljus för Endomines i Finland