Kemi vetää valtakunnallista seutukuntapilottia

20.1.2014, 04:57 -

seutukaupunkien yhteistyön ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Kemin vastuualueen teema on arktisuus. Kemissä edistetään arktista vientiä ja kehitetään ekologisia ratkaisuja teollisuuden sivuvirtoihin

Lähde: Kemi vetää valtakunnallista seutukuntapilottia