Kaivosten sivukivien käyttö edistyy

20.1.2014, 20:22 -

Kaivosten ja louhimoiden sivukivet muodostavat Suomessa erittäin suuren, mutta pääosin

Lähde: Kaivosten sivukivien käyttö edistyy