ELY-keskus huolissaan Talvivaaran kemikaalivarastoista

20.1.2014, 12:57 -

Kuva: Heikki Rönty / Yle Talvivaaran on varmistettava vesienkäsittelyn kemikaalien riittävyys. Kainuun ELY-keskus on kehottanut yhtiötä varmistamaan saatavuuden, koska Talvivaaralla on ollut

Lähde: ELY-keskus huolissaan Talvivaaran kemikaalivarastoista