Oikeus määräsi takarajan Talvivaaran talousselvityksille

17.1.2014, 13:18 -

Espoon käräjäoikeus on asettanut takarajan Talvivaaran Kaivososakeyhtiön ja Talvivaara Sotkamon taloudellista tilaa koskeville selvityksille. Talousselvitysten on valmistuttava maaliskuun loppuun

Lähde: Oikeus määräsi takarajan Talvivaaran talousselvityksille