Määräajat Talvivaaran saneerausmenettelyihin

17.1.2014, 15:07 -

liittyvistä määräajoista. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja Talvivaara Sotkamo Oy:n taloudellisesta… 28. toukokuuta mennessä. Espoon käräjäoikeus on myös asettanut Talvivaaran ja Talvivaara Sotkamon

Lähde: Määräajat Talvivaaran saneerausmenettelyihin