Oriveden kultakaivoksen ympäristövaikutuksia selvitetään tarkemmin

16.1.2014, 10:47 -

Pirkanmaan ELY-keskus on velvoittanut kaivosyhtiötä tekemään tarkemman selvityksen uraanin kulkeutumisesta ja kertymisestä Oriveden kaivoksessa ja sen ympäristössä. Ala-Jalkajärvessä uraanipitoisuus

Lähde: Oriveden kultakaivoksen ympäristövaikutuksia selvitetään tarkemmin