Talvivaara: Kortelammen padon vesi edelleen korkealla

8.1.2014, 15:47 -

Talvivaara: Kortelammen padon vesi edelleen korkealla Kuva: Jani Sourander Hannu Mustonen Lähetä palautetta toimittajalle Talvivaaran kaivosalueen eteläosassa sijaitsevan Kortelammen padon vesipinta

Lähde: Talvivaara: Kortelammen padon vesi edelleen korkealla