Kortelammen vesi yli ylärajan

8.1.2014, 18:38 -

Talvivaaran kaivosalueen eteläosassa sijaitsevan Kortelammen padon vesipinta ylittää edelleen… keskimäärin 700–750 kuutiota tunnissa. Tarkastus varmensi, että Talvivaara on lopettanut metallien

Lähde: Kortelammen vesi yli ylärajan