213 kilo guld från Endomines

8.1.2014, 08:16 -

Gruvbolaget Endomines producerade 213 kilo guld under det fjärde kvartalet 2013. Därmed summeras hel