Talvivaara lopetti juoksutuksen viikonloppuna

7.1.2014, 21:37 -

Talvivaaran kaivososakeyhtiö kertoo lopettaneensa metallitehtaan paluuliuoksen eli raffinaatin…. Juoksuttaminen rikkoi ympäristölupaa. Talvivaara on laskenut myös laimeaa sekundäärialueen liuosta

Lähde: Talvivaara lopetti juoksutuksen viikonloppuna