Elyn vaatimus tehosi – Talvivaara lopetti metalliveden pumppauksen louhokseen

7.1.2014, 13:27 -

Talvivaaran kaivosyhtiö kertoo lopettaneensa viikonlopun aikana metallitehtaan paluuliuoksen…, koska se piti niitä ympäristöluvan vastaisina. Talvivaaran mukaan liuoksen johtaminen avolouhokseen

Lähde: Elyn vaatimus tehosi – Talvivaara lopetti metalliveden pumppauksen louhokseen