Talvivaaran lopetettava liuoksen pumppaaminen louhokseen

3.1.2014, 14:47 -

Kainuun ely-keskus kehottaa Talvivaaraa lopettamaan metallitehtaan paluuliuoksen pumppaamisen… johtamista avolouhokseen ympäristöluvan vastaisena. Talvivaaralle kyseessä on varotoimi, jolla se saa

Lähde: Talvivaaran lopetettava liuoksen pumppaaminen louhokseen