Talvivaara varastoi vettä avolouhokseen

3.1.2014, 12:38 -

Talvivaaran kaivososakeyhtiö kertoo laskeneensa laimeaa sekundäärialueen liuosta avolouhokseen jaksoittain tapaninpäivän ja torstain välisenä välisenä aikana, koska Talvivaaran prosessiliuoskierron

Lähde: Talvivaara varastoi vettä avolouhokseen