Talvivaara varastoi vettä avolouhokseen luvan vastaisesti

3.1.2014, 15:37 -

ELY-keskus antoi perjantaina Talvivaaralle kehotuksen juoksutusten lopettamisesta. Talvivaara kertoo…Talvivaaran kaivososakeyhtiö kertoo laskeneensa laimeaa sekundäärialueen liuosta avolouhokseen

Lähde: Talvivaara varastoi vettä avolouhokseen luvan vastaisesti