Talvivaara förbjudet område

3.1.2014, 15:47 -

säkert att folk besökte omr