ELY: Vesienhallinnassa ongelmia

3.1.2014, 15:37 -

Kainuun ELY-keskus arvioi, että Talvivaaran vesienhallinnan vaikeudet jatkuvat. ELY:n mukaan lumien… Talvivaaran kaivosalueen vesienhallinnassa. Liuotuskasojen ja metallien talteenoton liuoskierrot ovat

Lähde: ELY: Vesienhallinnassa ongelmia