Ely-keskus: Talvivaaran lopetettava paluuliuoksen johtaminen avolouhokseen

3.1.2014, 13:37 -

Kainuun ely-keskus vaatii Talvivaaraa lopettamaan metallien talteenottolaitoksen paluuliuoksen… ympäristöluvan vastaista. Talvivaara ilmoitti paluuliuoksen johtamisesta 19. joulukuuta. Kyseessä oli

Lähde: Ely-keskus: Talvivaaran lopetettava paluuliuoksen johtaminen avolouhokseen