Talvivaaralle lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen

27.12.2013, 11:29 -

Kaivosyhtiö Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen. Uuden päätöksen mukaan Talvivaaran 2. kipsisakka-altaan 5-lohko pitää tyhjentää tammikuun loppuun mennessä ja 6-lohkon elokuun

Lähde: Talvivaaralle lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen