Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen

27.12.2013, 06:31 -

Talvivaaran selvityksen mukaan kipsisakka-altaiden lohkot 1-4 ovat vedestä tyhjiä. Aluehallintovirasto jatkoi määräaikaa lohkojen viisi ja kuusi osalta. Viitoslohkolla määräaikaa on jatkettu

Lähde: Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen