Talvivaara får förlängd tidsfrist

27.12.2013, 10:18 -

Enligt Talvivaaras redogörelse är delarna 1–4 av bassängerna nu tomma p