Talvivaaralta selvitys likavesijupakkaan

23.12.2013, 14:07 -

Kaivosyhtiö Talvivaara antoi Kainuun ely-keskukselle maanantaina selvityksen liikavesien… erittäin hapanta ja sisältää kohonneita metallipitoisuuksia ja muita haitta-aineita. Talvivaara

Lähde: Talvivaaralta selvitys likavesijupakkaan