2013 ett dystert år för gruvbolagen

23.12.2013, 12:57 -

även Lappland Goldminers, som utvinner guld i Sverige och Finland och som backat 75 procent under