Långt kvar till mål

21.12.2013, 11:50 -

Talvivaara som genomg