Talvivaaran syyteharkinta alkuvuodesta

20.12.2013, 07:47 -

Talvivaaran epäiltyyn ympäristörikokseen liittyvä esitutkinta venyy tammikuulle. Asianomistajien ja… sisältyvät Talvivaaran päästöt sekä kipsisakka-altaiden vuodot.

Lähde: Talvivaaran syyteharkinta alkuvuodesta