Talvivaara painii ylimääräisten vesien kanssa

20.12.2013, 12:46 -

Kaivosyhtiö Talvivaaran bioliuotuskierrossa on liikaa vettä. Yhtiö on ryhtynyt johtamaan…. Kainuun ely-keskus on pyytänyt Talvivaaralta selvitystä asiasta. Se tulee toimittaa maanantaihin mennessä.

Lähde: Talvivaara painii ylimääräisten vesien kanssa