Talvivaara ongelmissa ylimääräisten vesien kanssa

20.12.2013, 13:56 -

STT Kaivosyhtiö Talvivaaran bioliuotuskierrossa on liikaa vettä. Yhtiö on ryhtynyt johtamaan…. Kainuun ely-keskus on pyytänyt Talvivaaralta selvitystä asiasta. Se tulee toimittaa maanantaihin

Lähde: Talvivaara ongelmissa ylimääräisten vesien kanssa