Talvivaara laskee paluuliuosta avolouhokseen

20.12.2013, 13:16 -

Talvivaaran kaivosyhtiö aikoo poistaa ylimääräistä vettä bioliuoskierrosta johtamalla tehtaan… lopun ja joulukuun kanssa on aiheuttanut sen, että Talvivaaran bioliuotuskiertoon on kertynyt liian

Lähde: Talvivaara laskee paluuliuosta avolouhokseen