Perinteisen kullanhuuhdonnan tulevaisuutta yritetään turvata lakialoitteella

20.12.2013, 16:07 -

. – Vuoden 2010 kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kolme… kaivoslain pykälään, jossa on lueteltu ne luvat, joiden mukaisia toimenpiteitä voidaan kaivosviranomaisen

Lähde: Perinteisen kullanhuuhdonnan tulevaisuutta yritetään turvata lakialoitteella