Ely-keskus: Talvivaara rikkoo taas ympäristölupaa

20.12.2013, 13:07 -

Kaivosyhtiö Talvivaara on ryhtynyt johtamaan metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta varastoitavaksi Kuusilammen avolouhokseen. Lukeaksesi koko uutisen on selainohjelmassasi (Internet Explorer

Lähde: Ely-keskus: Talvivaara rikkoo taas ympäristölupaa