Taitava siirto valtiolta

19.12.2013, 01:37 -

mahdolliseksi omistajaksi pääomalainan muodossa. Loppuvuonna esillä oli kaivosyhtiö Talvivaara, jossa

Lähde: Taitava siirto valtiolta