Talvivaara pääsee saneerausmenettelyyn

17.12.2013, 09:26 -

aloittamista. Talvivaara Sotkamo vastaa varsinaisesta kaivostoiminnasta Talvivaarassa. Talvivaaran…Kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo pääsee saneerausmenettelyyn. Espoon käräjäoikeus on päättänyt

Lähde: Talvivaara pääsee saneerausmenettelyyn