Näkökulma: Talvivaaran yrityssaneeraus on vain mahdollisuus, ei pelastus

17.12.2013, 14:59 -

mahdollisuus – Talvivaaralle Gordionin solmun ratkaisu lepää Talvivaaran liotuskasaa hoitavien…Primääriliotuskasojen ylläpitoa Talvivaaran Sotkamon kaivoksella 29. marraskuuta. Kuva: Kimmo

Lähde: Näkökulma: Talvivaaran yrityssaneeraus on vain mahdollisuus, ei pelastus