Statens ägarbolag är i vågskålen

15.12.2013, 23:37 -

och passiv ägare i det krisdrabbade gruvbolaget Talvivaara, och p