Flera bolag i kris på kort tid

15.12.2013, 06:29 -

Att Helsingforsbörsen stigit med över 20 procent i