Talvivaaran metallitehdasta käynnissä, nikkelipitoisuus nousussa

10.12.2013, 14:11 -

Talvivaaran metallien talteenottolaitoksen tuotannon ylösajo on parhaillaan meneillään. Yhtiön…. Käynnistys alkoi maanantaina. Tuotantoyksiköistä on metallitehtaan lisäksi biokasaliuotus. Talvivaara on

Lähde: Talvivaaran metallitehdasta käynnissä, nikkelipitoisuus nousussa