Talvivaaran metallitehdas käynnistettiin

10.12.2013, 09:41 -

tarkoitus oli yhtiön mukaan saada prosessiliuoksen metallipitoisuutta nostetuksi. Talvivaarassa on nyt… Talvivaara Kaivososakeyhtiössä. Kaivostoimintaa harjoittavan Talvivaara Sotkamon pitää toimittaa

Lähde: Talvivaaran metallitehdas käynnistettiin