Aktieägare förbereder stämning mot Northland

9.12.2013, 11:31 -

köpt aktier i Northland Resources och enligt Claes Hemberg, sparekonom p