Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2013

5.12.2013, 12:12 -

kaivoslain muuttamisesta, laki maa-aineslain 9