Talvivaaras urantillstånd hävdes

5.12.2013, 10:31 -

Högsta förvaltningsdomstolen HFD har hävt Talvivaaras tillst