Talvivaara: Uraaniluvan uudella käsittelyllä ei oleellisia talousvaikutuksia

5.12.2013, 14:32 -

Talvivaara Kaivososakeyhtiön mukaan yhtiölle ei aiheudu oleellisia lyhyen tai keskipitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia uraaniluvan kumoamisesta. Korkein hallinto-oikeus kumosi Talvivaaralle

Lähde: Talvivaara: Uraaniluvan uudella käsittelyllä ei oleellisia talousvaikutuksia