Perä: Uraanipäätöksellä ei talousvaikutuksia

5.12.2013, 15:12 -

vaikutuksia Talvivaaralle. Uraaniluvan kumoamisella ja sen palauttamisella uuteen käsittelyyn ei toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan ole oleellisia taloudellisia vaikutuksia Talvivaaralle. – Tavoitteena

Lähde: Perä: Uraanipäätöksellä ei talousvaikutuksia