Perä: Uraaniluvan palautumisella ei talousvaikutuksia

5.12.2013, 14:12 -

oleellisia taloudellisia vaikutuksia Talvivaaralle. – Tavoitteena on ollut sivutuotteena saatavan uraanin…, ja ensisijaisesti päätuotteiden eli nikkelin ja sinkin tuotannon tehostamiseen. Talvivaaran

Lähde: Perä: Uraaniluvan palautumisella ei talousvaikutuksia